Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 31 - 40 z 1273 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Agregace destiček po TRAP (peptid aktivující trombinový receptor) detail
změna ref. mezí (původně 68-88) na 68-96, IV/2014
  ÚLBLD TC-L-VFD plazma bohatá (PRP) a chudá (PPP) na destičky, bezdestičková plazma  4 x modrý Vacutainer (citrát sodný)
1 x růžový Vacutainer (EDTA) 
Poznámka: Nutno objednat na lince 6785 (6720), odběr je vhodný přímo na pracovišti,  vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Aktivita acetylcholinesterázy - krev detail
ACHE  KPL TXL krev žilní nesrážlivá, minimálně 2 ml   zkumavka Vacutainer s fialovým uzávěrem s EDTA (odběr jako na krevní obraz ), po odběru ihned promíchat 
Poznámka: Důležitá telefonická domluva na čísle 224964635. Aktivita acetylcholinesterázy se stanovuje při podezření na intoxikaci organofosfáty
Do laboratoře musí být vzorek transportován v ledu co nejdříve po odběru při teplotě 2 - 8°C
akutní intermitentní porfyrie, gen HMBS detail
21.2.2020
HMBS  KPDPM LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřuje se POUZE na základě biochemického vyšetření (proband) nebo pozitivní rodinné anamnézy (rodinný příslušník)
Alaninaminotransferáza (ALT) detail
24.11.2016
ALT  ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A, STR sérum, plazma  zlatý, zelený (Na-,Li-heparin) Vacutainer 
AlaTOP Allergy Screen
detail
revize 2020
aTOP  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: V případě pozitivního výsledku je možné roztestovat jednotlivé sIgE

AlaTOP obsahuje tuto směs alergenů:
D1 Derm. pteronyssinus
E1 Kočičí epitel a odumřelý epitel
E5 Psí odumřelý epitel  
G2 Troskut prstnatý
G6 Bojínek luční  
M1 Penicillium notatum
M6 Alternaria tenuis
T3 Bříza bradavičnatá
T17 Cedr japonský  
W1 Ambrosie pelyňkolistá
W9 Jitrocel kopinatý
W19 Parietaria officinale
Albumin detail
ALB  ÚLBLD CL *A, CLS, KDDLB *A, STR sérum, plazma, moč, likvor (mozkomíšní mok)   zlatý, zelený (heparin) Vacutainer, fialový(EDTA)
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Při stanovení albuminu v mozkomíšním moku se doporučuje zároveň stanovit albumin v séru. Před analýzou likvor odstředit, aby se odstranily buněčné a bakteriální kontaminanty.
Aldosteron detail
RIA nahrazena CLIA od 29.06.2015
Aldosteron  ÚLBLD CL sérum, sbíraná moč za 24 hodin  zlatý Vacutainer
Výjimka pro III. INT VFN Praha - separované odběry - červený malý Vacutainer, objem odebrané krve 1-2 ml.  
moč: plastová nádoba 
Poznámka: Moč: sbíraná za 24 hodin, uchovávaná při  4-8°C, do laboratoře dodat cca 10 ml moče s uvedením celkového objemu moče.
Alexandrova choroba - gen GFAP detail
  KPDPM G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Alfa-1-antitrypsin   detail
AAT  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Sérum oddělit od buněk do 2 hodin
Alfa-1-antitrypsin detail
1.4.2016
FA1A  ÚLBLD CVL-LG stolice  nesterilní odběrová nádoba na stolici 
Poznámka: Pro výpočet clearance je potřeba hmotnost stolice za 24 hod. a sérová koncentrace alfa-1 antitrypsinu

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 31 - 40 z 1273 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13