Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 31 - 40 z 1345 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Aktivita acetylcholinesterázy - krev detail
Aktualizace 1.2.2023
ACHE  KPL TXL krev žilní nesrážlivá, minimálně 2 ml   zkumavka Vacutainer s fialovým uzávěrem s EDTA (odběr jako na krevní obraz ), po odběru ihned promíchat 
Poznámka: Důležitá telefonická domluva na čísle 224964635. Aktivita acetylcholinesterázy se stanovuje při podezření na intoxikaci organofosfáty
Do laboratoře musí být vzorek transportován v ledu co nejdříve po odběru při teplotě 2 - 8°C
akutní intermitentní porfyrie, gen HMBS detail
25.1.2024
HMBS  KPDPM LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: Vyšetřuje se POUZE na základě biochemického vyšetření nebo pozitivní rodinné anamnézy (rodinný příslušník se stanovenou patogenní variantou).
Po domluvě lze doplnit analýzu MLPA (detekce rozsáhlých delecí a duplikací).
Alaninaminotransferáza (ALT) detail
24.11.2016
ALT  ÚLBLD CL *A, CLS *A sérum, plazma  zlatý, zelený (Na-,Li-heparin) Vacutainer 
AlaTOP Allergy Screen
detail
Od 03/2024 již neprovádíme
aTOP  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: nahrazeno PhadiaTOP a PhadiaTOP infant
Albumin detail
LK revize 03/2022
ALB  ÚLBLD CL *A, CLS sérum, plazma, moč, likvor (mozkomíšní mok)   zlatý, zelený (heparin) Vacutainer, fialový(EDTA)
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Při stanovení albuminu v mozkomíšním moku se doporučuje zároveň stanovit albumin v séru. Před analýzou likvor odstředit, aby se odstranily buněčné a bakteriální kontaminanty.
Aldosteron detail
RIA nahrazena CLIA od 29.06.2015. REVIZE 2023.
Aldosteron  ÚLBLD CL sérum, sbíraná moč za 24 hodin  zlatý Vacutainer
Výjimka pro III. INT VFN Praha - separované odběry - červený malý Vacutainer, objem odebrané krve 1-2 ml.  
moč: plastová nádoba 
Poznámka: Moč: sbíraná za 24 hodin, uchovávaná při  4-8°C, do laboratoře dodat cca 10 ml moče s uvedením celkového objemu moče.
ALEX - sIgE mutliplex detail
nová metoda 11/12/23
ALEX  ÚLBLD KIA sérum  zlatý vacutainer 
Poznámka: Na výsledkovém listu v Medea laboratoř uvádí pouze pozitivní výsledky, tedy ty alergeny u kterých je hodnota spec.IgE >0,3 kUA/l. Seznam testovaných alergenů viz https://ulbld.lf1.cuni.cz/file/5843/madx-alex-seznam-alergenu.pdf .Celou výsledkovou zprávu včetně rozšířených interpretací je možné vyžádat v laboratoři l. 6469.
Součástí vyšetření je i semikvantitativní stanovení celkového IgE
Alexandrova choroba - gen GFAP detail
13.2.2024
  KPDPM G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Alfa-1-antitrypsin   detail
AAT  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Sérum oddělit od buněk do 2 hodin
Alfa-1-antitrypsin detail
1.4.2016
FA1A  ÚLBLD CVL-LG stolice  nesterilní odběrová nádoba na stolici 
Poznámka: Pro výpočet clearance je potřeba hmotnost stolice za 24 hod. a sérová koncentrace alfa-1 antitrypsinu

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 31 - 40 z 1345 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13