Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 31 - 40 z 1293 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
akutní intermitentní porfyrie, gen HMBS detail
24.8.2022
HMBS  KPDPM LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: Vyšetřuje se POUZE na základě biochemického vyšetření nebo pozitivní rodinné anamnézy (rodinný příslušník se stanovenou patogenní variantou).
Po domluvě lze doplnit analýzu MLPA (detekce rozsáhlých delecí a duplikací).
Alaninaminotransferáza (ALT) detail
24.11.2016
ALT  ÚLBLD CL *A, CLS *A, LK *A sérum, plazma  zlatý, zelený (Na-,Li-heparin) Vacutainer 
AlaTOP Allergy Screen
detail
revize 2020
aTOP  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: V případě pozitivního výsledku je možné roztestovat jednotlivé sIgE

AlaTOP obsahuje tuto směs alergenů:
D1 Derm. pteronyssinus
E1 Kočičí epitel a odumřelý epitel
E5 Psí odumřelý epitel  
G2 Troskut prstnatý
G6 Bojínek luční  
M1 Penicillium notatum
M6 Alternaria tenuis
T3 Bříza bradavičnatá
T17 Cedr japonský  
W209 Ambrosie - mix - pelyňkolistá,trojklanná, lysoklasá
W9 Jitrocel kopinatý
W19 Parietaria officinale
Albumin detail
LK revize 03/2022
ALB  ÚLBLD CL *A, CLS, LK *A sérum, plazma, moč, likvor (mozkomíšní mok)   zlatý, zelený (heparin) Vacutainer, fialový(EDTA)
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Při stanovení albuminu v mozkomíšním moku se doporučuje zároveň stanovit albumin v séru. Před analýzou likvor odstředit, aby se odstranily buněčné a bakteriální kontaminanty.
Aldosteron detail
RIA nahrazena CLIA od 29.06.2015. Revize 2022.
Aldosteron  ÚLBLD CL sérum, sbíraná moč za 24 hodin  zlatý Vacutainer
Výjimka pro III. INT VFN Praha - separované odběry - červený malý Vacutainer, objem odebrané krve 1-2 ml.  
moč: plastová nádoba 
Poznámka: Moč: sbíraná za 24 hodin, uchovávaná při  4-8°C, do laboratoře dodat cca 10 ml moče s uvedením celkového objemu moče.
Alexandrova choroba - gen GFAP detail
  KPDPM G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Alfa-1-antitrypsin   detail
AAT  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Sérum oddělit od buněk do 2 hodin
Alfa-1-antitrypsin detail
1.4.2016
FA1A  ÚLBLD CVL-LG stolice  nesterilní odběrová nádoba na stolici 
Poznámka: Pro výpočet clearance je potřeba hmotnost stolice za 24 hod. a sérová koncentrace alfa-1 antitrypsinu
Alfa-1-fetoprotein detail
5.2.2021
AFP  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka:
Alfa-1-kyselý Glykoprotein detail
21.2.2020 - Pouze pro výzkum
A1AG  ÚLBLD TC-LICH sérum, citrátová plasma  zlatý (červený) Vacutainer
modrý (citrát sodny) Vacutainer 
Poznámka: V současné době vyšetřujeme pouze pro výzkumné potřeby Trombotického centra. 

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 31 - 40 z 1293 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13