Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 71 - 80 z 1345 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Analýza chromosomových odchylek metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH). detail
aktualizováno 23.6.2021
FISH  ÚLBLD CNC *A Fixovaná buněčná suspenze připravená z buněk periferní krve, kostní dřeně nebo nádorových buněk.  Periferní krev: Vacutainer zelený (Na-heparin)
Kostní dřeň/nádorová tkáň: sterilní plastová zkumavka se zátkou, roztokem PBS a heparinem (připravovaná v laboratoři, distribuce po domluvě) 
Poznámka: Buněčná suspenze
Analýza chromosomových odchylek metodou mnohobarevné FISH a mnohobarevného pruhování (mFISH/mBAND) detail
aktualizováno 23.6.2021
mFISH/mBAND  ÚLBLD CNC *A Fixovaná buněčná suspenze připravená z buněk periferní krve nebo kostní dřeně  Periferní krev: Vacutainer zelený (Na-heparin)
Kostní dřeň: sterilní plastová zkumavka se zátkou, roztokem PBS a heparinem (připravovaná v laboratoři, distribuce po domluvě) 
Poznámka: Buněčná suspenze
Vyšetření provádíme jen po předchozí domluvě
Analýza karyotypu konvenční cytogenetickou metodou detail
Aktualizováno 23.6.2021
  ÚLBLD CNC *A periferní krev, buňky kostní dřeně  Kostní dřeň: sterilní plastová zkumavka se zátkou, roztokem PBS a heparinem (připravovaná v laboratoři, distribuce po domluvě)
Periferní krev: zelená (Na-heparin) Vacutainer 
Poznámka: Sterilně odebraný vzorek v příslušné zkumavce ihned transportovat do laboratoře - nemrazit, nechladit.
Analýza lidského genomu metodou MLPA detail
12.5.2022
MLPA  ÚLBLD CNC *A kostní dřeň
periferní krev
nádorová tkáň 
periferní krev - odběrová zkumavka s heparinem nebo K3EDTA
kostní dřeň a buňky nádorové tkáně - odběrové zkumavky PBS+heparin (připravované v laboratoři a distribuované na odběrová pracoviště) 
Poznámka: Vyšetření je možné provést po předchozí konzultaci s laboratoří a může ho indikovat pouze lékař – hematolog, onkolog nebo genetik. Pro toto vyšetření je zaveden flexibilní rozsah akreditace. Seznam genů pevného rozsahu: uvedeny v příloze k Osvědčení o akreditaci (zveřejněna na webových stránkách ÚLBLD). V současné době laboratoř neuplatňuje na žádný z vyšetřovaných genů flexibilitu. V případě jejího uplatnění bude odpovídající seznam genů doplněn.
Analýza mutace BRAF (V600E) detail
BRAF  IINT INT uzlina (nativní či zmražená), kostní dřeň, periferní krev   uzlina: petriho miska
kostní dřeň, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin) 
Poznámka: materiál dodat co nejrychleji do laboratoře
Analýza mutace JAK2 (V617F) detail
JAK2  IINT INT uzlina (nativní či zmražená), kostní dřeň, periferní krev   uzlina: petriho miska
kostní dřeň, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin)  
Poznámka: materiál dodat co nejrychleji do laboratoře
Analýza mutace MYD88 (L265P) detail
MYD88  IINT INT uzlina (nativní či zmražená), kostní dřeň, periferní krev   uzlina: petriho miska
kostní dřeň, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin)  
Poznámka: materiál dodat co nejrychleji do laboratoře
Analýza mutace TP53 detail
TP53  IINT INT uzlina (nativní či zmražená), kostní dřeň, periferní krev   uzlina: petriho miska
kostní dřeň, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin)  
Poznámka: materiál dodat co nejrychleji do laboratoře
Analýza nátěru kostní dřeně detail
19.10.2022
analýza KD  ÚLBLD Hem FP kostní dřeň  nátěr na skle 
Analýza nebalancovaných genomových změn mikročipovou technologií detail
23.6.2021
aCGH, aCGH/SNP  ÚLBLD CNC *A kostní dřeň
periferní krev
nádorová tkáň 
kostní dřeň, gliomová tkáň - PBS+heparin (připravované v laboratoři a distribuované na pracoviště)
periferní krev - zkumavka K3EDTA 

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 71 - 80 z 1345 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17