Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 141 - 150 z 1273 záznamů
Stránka s výsledky: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Autoprotilátky proti tyrosinfosfatase detail
Změna ELISA na CLIA a  ref. mezí od 26.01.2021.
Anti-IA2  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti zona pellucida detail
revize 2020
anti-zona pellucida  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoptické vyšetření detail
27.1.2021
  ÚP ÚP *A biolog. materiál odebraný při pitvě
 
 
Poznámka: indikuje ošetř.lékař

Hodnocení:
1. makroskop. vyšetření - kvalitativní a kvantitativní změny tkání,
2. mikroskop. vyšetření - kvantitativní a kvalitativní změny tkání
B12 aktivní (holotranskobalamin) detail
5.2.2021
Aktiv B12  ÚLBLD CL sérum, plazma  zlatý, zelený Vacutainer 
Poznámka: Omezení frekvencí (dle Seznamu zdravotních výkonů) 1x týdně.
Neordinujte společně s vitamínem B12, protože kód výkonu pro pojišťovnu je stejný.  
Bakteriální přerůstání v tenkém střevě detail
zrušena k 31.12.2013
D-13Xyl  ÚLBLD CVL-LG vydechovaný vzduch  aluminium-plastový vak na vydechovaný vzduch 
Poznámka: po dohodě, 3x týdně
Bakteriální vaginóza (Real time PCR) detail
od 01/2020 dočasně pozastaveno
BV ReTi  ÚLBLD SERO vaginální výtěr, moč  výtěr: speciální odběrová souprava (info v laboratoři: 224 96 8266)
moč: sterilní odběrová polypropylenová nádobka bez konzervačních látek 
Bakteriologické vyšetření biologického materiálu detail
aktualizace 28. 01.2021
  ÚLBLD M-BAKT *A Biologický materiál z horních a dolních cest dýchacích, likvor, krev, moč, materiál z gastrintestinálního traktu, urogynekologický materiál, punktát, výpotek, stěr z rány, hnis, materiál z oka, materiál z ucha, bioptický a pitevní materiál  Sterilní tampon na špejli ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese - MTS-002 (p. Forst)
Sterilní tampon na drátě ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese - MTS-004 (p. Forst)

Pro kultivaci Legionella sp. je nejvhodnější tekutý materiál z dolních cest dýchacích (BAL) - zkumavka sterilní 10 ml + šroubovací víčko - 502456 (pí Nováková)

Tekuté materiály (moč, BAL, výpotek,atd.): zkumavka sterilní 10 ml + šroubovací víčko - 502456 (pí Nováková),
spůta- nádobka PP 30 ml se šroubovacím uzávěrem sterilni - BSC 1275 (pí Nováková, firma MUF-Pro)

Pro anaerobní kultivaci: jednorázová sterilní injekční stříkačka (5 ml) s nasazenou kombi zátkou - OZP (pí Nováková)

Pro hemokultivaci: nádobky systému BacT/ALERT - 259791 aerobní kultivace, kultivace hub a plísní; 259793 anaerobní kultivace; 259794 pediatrické aerobní kultivace; 259797 a 259760 kultivace mykobakterií (p. Forst)

Při podezření na Vibrio cholerae: nutné oznámit telefonicky na bakteriologickou laboratoř!
Sterilní tam... 
Poznámka: Z tekutých materiálů (kromě močí) se připravuje mikroskopický preparát, který je odečítán v den příjmu materiálu.
Uchovávat MOZK. MOK před transportem je nevhodné! Vyjímečně lze při - 20°C.

V případě požadavku na speciální kultivační vyšetření je z důvodu přípravy speciálních půd nutné požadavek oznámit mikrobiologické laboratoři PŘEDEM. Speciální kultivační vyšetření - Campylobacter sp., Gardnerella vaginalis, HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella), Helicobacter pylori, Legionella sp., Vibrio cholerae. Nutná prodloužená kultivace. Doporučujeme odebírat do transportních médií!!! Jedná se o velice choulostivé bakterie.

HEMOKULTURY: Na průvodní list je nutné uvádět čas a místo odběru krve (z CŽK, z perif. žíly, z portu, atd.)!!! ODBĚR: dospělí 8-10 ml, děti (do pediatrické hemokultivační lahvičky) 2-4 ml. Pokud není možný okamžitý transport do bakter.laboratoře - skladovat hemokultivační lahvičky při pokojové teplotě, další den transport do labor...
Bakteriologické vyšetření cizorodého materiálu detail
aktualizace 28.01.2021
  ÚLBLD M-BAKT *A vzorky zubní operatívy, cévní kanyly, močové katétry, dialyzát, použité bioprotézy, drény, elektrody, čočky   Sterilní zkumavka se šroubovacím víčkem
502456 (pí Nováková – OZP)
Katétry, kanyly a drény posílat ve zkumavce NASUCHO !!!!
 
Poznámka: Katétry, kanyly a drény posílat ve zkumavce NASUCHO!!!!
Barthův syndrom - analýza genu TAZ detail
27.3.2017
TAZ  KPDPM LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka:
Bartterův syndrom a Gitelmanův syndrom - mutační analýza metodou MPS detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: K materiálu pro vyšetření je vhodné přiložit vyplněný formulář F-ÚBLG-51-002.
Paralelně vyšetřované geny – ACAN, ACTN4, ALB, BSND, C3, CASR, CD46, CFB, CFH, CFHR1, CFHR3, CFHR5, CFI, CLCNKA, CLCNKB, CNE3.9 (zesilovač SHOX), COL4A3, COL4A4, COL4A5, FGFR3, HNF1beta, IHH, INF2, KCNJ1, LMX1B, MCT8 (SLC16A2), NPHS2, NPPC, NPR2, PKD1, PKD2, PKHD1, SHOX, SLC12A1, SLC12A3, THBD, THRA, THRB, TMEM67, TRPC6, TRPS1, TSC1, TSC2, TSHR
Bližší informace na telefonním čísle 22496 8162 (8152).

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 141 - 150 z 1273 záznamů
Stránka s výsledky: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24