Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 211 - 220 z 1343 záznamů
Stránka s výsledky: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Celková bílkovina (protein) detail
23.1.2024
  KPDPM B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Celkový homocystein bazální a po zátěži detail
aktualizace 10.8.2011
Hcy  ÚLBLD CL, CVL-LIP EDTA plazma, transport v ledu nebo sérum (krev odebrána do speciální zkumavky k tomu určené)  fialový(K2EDTA) 3 ml Vacutainer nebo speciální zkumavka Sarstedt  
Poznámka: Krev okamžitě po odběru ochladit na 4°C (ledová tříšť).Pokud je krev řádně ochlazena a skladována na ledu, stabilita až 6 hodin.
Cerebrální deficit folátů - gen FOLR1 detail
13.2.2024
  KPDPM G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Ceruloplasmin detail
CER  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Oddělit sérum od buněk do 2 hodin.
Cirkulující antikoagulans detail
31.8.2023
CA  ÚLBLD Hem K, Hem K-FP plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: Pro vyšetření je potřeba 1,3 ml plasmy, proto je potřeba odebrat alespoň 2 zkumavky o objemu 5 ml!
Vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Cirkulující imunokomplexy detail
revize 09/2023
CIK  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Provádíme současně stanovení CIK PEG a CIK vazbou na C1Q
Cirkulující sérová tryptáza detail
03/2024
Tryptáza (sérová)  ÚLBLD KIA sérum  Zlatý Vacutainer 
Citrátsyntáza detail
21.2.2024
CS  KPDPM LPSMP-B nesrážlivá krev (7 ml)
sval (minimálně 100 mg)
kožní fibroblasty 
fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Citráty - odpad detail
dU-citrát  ÚLBLD CL moč  plastová zkumavka 
Poznámka: Sbíráme moč 24 hod. do sběrné nádoby a uchováváme v lednici. Do laboratoře vzorek cca 20 ml a přesný objem moče za 24 hodin. Dodat co nejdříve do laboratoře. Nutno uvést výšku a váhu pacienta.
Clearance kreatininu korigovaná, nekorigovaná - výpočet detail
GF  ÚLBLD CL, CLS sérum, palazma, sbíraná moč  sérum: zelený (Li-heparin), zlatý Vacutainer
moč: běžná zkumavka  
Poznámka: 24 hodinová moč nebo 12 hodinová moč, změřit objem a do laboratoře poslat max. 10 ml vzorku

1) Přepočíst objem na ml/s

2) Výpočet GF korig.:
(objem x U_kratinin x 1,73)/S_kreatinin/povrch těla

3) Výpočet nekorigované:
(objem x U_kreatinin x 1000)/S_kteatinin

3) Tubulární resorbce:
(GF (ml/s)- objem (ml/s))/GF (ml/s)  

Clearence kreatininu odhadnutá (vypočtená) z kreatininemie:

Výpočet dle Cockrofta (dospělí):
((140-věk) x váha)/(48,9 x S-kreatinin)     pro ženy výsledek násobit 0,85
(Již se nedoporučuje používat)

eGFR (MDRD)
515,3832 x kreatinin (serum)^-1,154 x věk^-0,203 x 0,742 (pro ženy)

eGFR CKD-EPI 2009
Odhad GF pomocí rovnic MDRD a CKD-EPI není vhodný používat u dětí a těhotných žen

Odhad GF u dětí:
Výpočet dle Schwartze - nová rovnice \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"bedside\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" 2009(pouze pro standardizované stanovení kreatininu):
(výška(cm)/S-krea enzymat) x 0,605

CKD-EPI

Různé úpravy CKD EPI pro bílou...

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 211 - 220 z 1343 záznamů
Stránka s výsledky: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31