Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 191 - 200 z 1308 záznamů
Stránka s výsledky: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
C1q složka komplementu detail
revize 3/2022
C1q  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Omezení frekvence stanovení: 1/1 měsíc
C3 komplement detail
revize 2022
C3  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
C4 komplement   detail
revize 2022
C4  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
CADASIL (cerebrální arteriopatie s ischem. ikty a leukoencefalopatií) - gen NOTCH3 detail
20.10.2022
  KPDPM G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: prosíme dodat klinickou zprávu vč. RA
Canavanové choroba - gen ASPA detail
20.10.2022
  KPDPM G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Candida spp. - DNA (hybridizace) detail
od 23.09.2019 neprovádíme
aff  ÚLBLD SERO vaginální výtěr, výtěr z uretry (muži)  Affirm VPIII Sample Collection Tube (SCT) 
Candida spp. - stanovení antigenu (mannan) detail
revize 10/2022
  ÚLBLD SERO *A sérum, BAL, likvor  sérum: červený, zlatý Vacutainer
BAL,likvor: sterilní zkumavka bez aditiv 
Carneyho triáda, syndrom Carneyho a Stratakisové (geny SDH) detail
11. 10. 2022
  ÚBLG LMD Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (vit typ izolace); případně standardní vzorek DNA  
Poznámka: Prenatální vyšetření po předchozí dohodě.
Bližší informace na tel. 224 96 81 64 (81 52)
CDKL5-vázaná onemocnění, atypický Rettův syndrom, gen CDKL5 detail
24.8.2022
CDKL5  KPDPM LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: Po domluvě lze doplnit analýzu MLPA (detekce rozsáhlých delecí a duplikací).
Celková bílkovina detail
20.4.2013
CB  ÚLBLD CL *A, CLS, LK *A sérum, plazma, moč, likvor  sérum, plazma: zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer
moč: plastová nádoba bez konzervačních přísad
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Ve srovnání se stanovením v séru jsou plazmatické hodnoty koncentrace vyšší o hodnoty koncentrace   fibrinogenu (cca o 2,5 g/l u dárců, 3,6 g/l u nehospitalizovaných pacientů a mohou být i vyšší u pacientů v zánětu v závislosti na intenzitě).  

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 191 - 200 z 1308 záznamů
Stránka s výsledky: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29