Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 101 - 110 z 1273 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Arylsulfatáza B
(m. Maroteaux-Lamy, mukopolysacharidóza VI)
detail
  KPDPM E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
ASO (antistreptolysin O) detail
ASO  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Aspartátaminotransferáza (AST) detail
24.09.2019
AST  ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A, STR sérum, plazma (preferuje se)  zlatý,zelený (Na-,Li-heparin) Vacutainer 
Poznámka: Je třeba vyloučit hemolýzu
Aspergillus spp. - stanovení antigenu (galactomannan) detail
GM  ÚLBLD SERO *A sérum, BAL, likvor  sérum: červený, zlatý Vacutainer
BAL, likvor: sterilní zkumavka bez aditiv 
Aspergillus spp. - stanovení protilátek IgG, IgM, IgA detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
ATPása detail
28.2.2020
  KPDPM LPSMP-B sval (minimálně 100 mg)   
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Autoprotilátky proti acetylcholinovým  receptorům   detail
Anti-ACHR  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: 1. Transport krve do laboratoře z Odběr. centra VFN.
Ve speciálních boxes do 25°C.

2. Transport krve do laboratoře z externích lokalit:
2.1. Odběr a transport v jednom dni - plnou krev transportujte ve speciálních boxes do 25°C.

2.2. Transport krve s delší časovou prodlevou - separované sérum od krevních elementů  skladujte při -20°C. Zmražený materiál do laboratoře transportujte na ledu nebo s chladícím gelem (vložkou).

2.3. Vzorky transportované poštou nepříjímáme!!!
Autoprotilátky proti bazální membráně glomerulů detail
revize 2020
Anti-GBM  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Statimové stanovení: vzorek nutno dopravit do laboratoře do 12:00 hod.
Autoprotilátky proti beta-2-glykoproteinu I v izotypu IgG a IgM detail
revize 2021
anti-beta-2-GPI IgG, anti-beta-2-GPI IgM  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření provádíme při pozitivním výsledku screeningového testu.
Autoprotilátky proti C1q detail
revize 2020
Anti-C1q  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Omezení frekvence stanovení: 4/1 rok

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 101 - 110 z 1273 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20