Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 111 - 120 z 1273 záznamů
Stránka s výsledky: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Autoprotilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu detail
revize 2020
Anti-CCP  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů detail
revize 2020
ANCA-NIF  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Při pozitivitě p-ANCA a a-ANCA laboratoř kvůli správné interpretaci automaticky doplňuje NIF vyšetření ANCA na formalínem fixovaných neutrofilech a vyšetření ANA
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů - anti-MPO CLIA detail
revize 2020
Anti-MPO  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Statimové stanovení: vzorek nutno dopravit do laboratoře do 12:00 hod.
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů - anti-PR3 CLIA detail
revize 2020
Anti-PR3  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Statimové stanovení: vzorek nutno dopravit do laboratoře do 12:00 hod.
Autoprotilátky proti dekarboxylase kyseliny glutamové detail
Změna ELISA na CLIA a ref. mezí od 26.01.2021
anti-GAD (GADA)    ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti desmosomům a bazální membráně epidermis detail
revize 2020
anti-desmosomy, anti-BM epidermis  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: vyšetřujeme v izotypu IgG
Testujeme metodou nepřímé fluorescence protiláteky proti desmogleinu 1 a 3, které jsou specifické pro onemocnění pemphigus vulgaris, a proti antigenům BP180 a BP230, které jsou specifické pro bulózní pemfigoid.
autoprotilátky proti doméně trombospondinu typu I obsahující protein 7A detail
revize 2020
anti-THSD7A  ÚLBLD KIA sérum, plazma  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti dsDNA - CLIA detail
revize 2020
Anti-dsDNA CLIA  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti dsDNA - NIF detail
revize 2020
Anti-dsDNA NIF  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti endomysiu IgG, IgA detail
revize 2020
anti-endomysium IgG, IgA  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 111 - 120 z 1273 záznamů
Stránka s výsledky: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21