Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 111 - 120 z 1306 záznamů
Stránka s výsledky: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Autoprotilátky proti acetylcholinovým  receptorům   detail
Revize 2022.
Anti-ACHR  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: 1. Transport krve do laboratoře z Odběr. centra VFN.
Ve speciálních boxes do 25°C.

2. Transport krve do laboratoře z externích lokalit:
2.1. Odběr a transport v jednom dni - plnou krev transportujte ve speciálních boxes do 25°C.

2.2. Transport krve s delší časovou prodlevou - separované sérum od krevních elementů  skladujte při -20°C. Zmražený materiál do laboratoře transportujte na ledu nebo s chladícím gelem (vložkou).

2.3. Vzorky transportované poštou nepříjímáme!!!
Autoprotilátky proti bazální membráně glomerulů detail
revize 2022
Anti-GBM  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Statimové stanovení: vzorek nutno dopravit do laboratoře do 12:00 hod.
Autoprotilátky proti beta-2-glykoproteinu I v izotypu IgG a IgM detail
revize 2022
anti-beta-2-GPI IgG, anti-beta-2-GPI IgM  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření provádíme při pozitivním výsledku screeningového testu.
Autoprotilátky proti C1q detail
revize 2022
Anti-C1q  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Omezení frekvence stanovení: 4/1 rok
Autoprotilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu detail
revize 2022
Anti-CCP  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů detail
revize 2022
ANCA-NIF  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: ANCA protilátky vyšetřujeme současně na substrátu fixovaném ethanolem, formalínem a směsi HEp-2 buněk a granulocytů
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů - anti-MPO CLIA detail
revize 2022
Anti-MPO  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Statimové stanovení: vzorek nutno dopravit do laboratoře do 12:00 hod.
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů - anti-PR3 CLIA detail
revize 2022
Anti-PR3  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Statimové stanovení: vzorek nutno dopravit do laboratoře do 12:00 hod.
Autoprotilátky proti dekarboxylase kyseliny glutamové detail
ELISA nahrazena CLIA od 26.01.2021. REVIZE 2022.
anti-GAD (GADA)    ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti desmosomům a bazální membráně epidermis detail
revize 2022
anti-desmosomy, anti-BM epidermis,  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: vyšetřujeme v izotypu IgG
Testujeme metodou nepřímé fluorescence protiláteky proti desmogleinu 1 a 3, které jsou specifické pro onemocnění pemphigus vulgaris, a proti antigenům BP180 a BP230, které jsou specifické pro bulózní pemfigoid.

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 111 - 120 z 1306 záznamů
Stránka s výsledky: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21