Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 111 - 120 z 1345 záznamů
Stránka s výsledky: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Arsen - moč detail
Aktualizace 1.2.2023
As  KPL TXL moč 100 - 200 ml, nejlépe sběr za 24 hodin  2 po 50 ml na moč  
Poznámka: Po dohodě
Indikátor: Arsen
do druhého dne uložit při teplotě 2 - 8 °C, v dalších dnech při teplotě -15 až -25°C
Arylsulfatáza A
(metachromatická leukodystrofie)
detail
30.1.2024
  KPDPM E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Arylsulfatáza B
(m. Maroteaux-Lamy, mukopolysacharidóza VI)
detail
30.1.2024
  KPDPM E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
ASO (anti-streptolysin O) detail
revize 1.4.2022
ASO  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Aspartátaminotransferáza (AST) detail
24.09.2019
AST  ÚLBLD CL *A, CLS *A sérum, plazma (preferuje se)  zlatý,zelený (Na-,Li-heparin) Vacutainer 
Poznámka: Je třeba vyloučit hemolýzu
Aspergillus spp. - stanovení antigenu (galactomannan) detail
revize 09 / 2023
GM  ÚLBLD SERO *A sérum, BAL, likvor  sérum: červený, zlatý Vacutainer
BAL, likvor: sterilní zkumavka bez aditiv 
Aspergillus spp. - stanovení protilátek IgG, IgA detail
19.5.2023
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
ATPása detail
13.2.2024
  KPDPM LPSMP-B sval (minimálně 100 mg)   
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Atypický hemolyticko-uremický syndrom detail
9.8.2023
aHUS  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný biologický materiál k izolaci DNA; izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu; případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Bližší informace na telefonu 22796 8164, 8152
Autoprotilátky proti acetylcholinovým  receptorům   detail
Revize 2023.
Anti-ACHR  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: 1. Transport krve do laboratoře z Odběr. centra VFN.
Ve speciálních boxes do 25°C.

2. Transport krve do laboratoře z externích lokalit:
2.1. Odběr a transport v jednom dni - plnou krev transportujte ve speciálních boxes do 25°C.

2.2. Transport krve s delší časovou prodlevou - separované sérum od krevních elementů  skladujte při -20°C. Zmražený materiál do laboratoře transportujte na ledu nebo s chladícím gelem (vložkou).

2.3. Vzorky transportované poštou nepříjímáme!!!

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 111 - 120 z 1345 záznamů
Stránka s výsledky: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21