Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 111 - 120 z 1266 záznamů
Stránka s výsledky: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Autoprotilátky proti centromeře detail
ACAb  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu detail
Anti-CCP  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů detail
ANCA-NIF  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Při pozitivitě p-ANCA a a-ANCA laboratoř kvůli správné interpretaci automaticky doplňuje NIF vyšetření ANCA na formalínem fixovaných neutrofilech a vyšetření ANA
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů - anti-MPO CLIA detail
Anti-MPO  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Statimové stanovení: vzorek nutno dopravit do laboratoře do 12:00 hod.
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů - anti-PR3 CLIA detail
Anti-PR3  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Statimové stanovení: vzorek nutno dopravit do laboratoře do 12:00 hod.
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů - profil detail
vyšetření neprovádíme od 23.4.2018
ANCA profil  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Při požadavku na vyšetření ANCA profilu je nejprve provedeno stanovení ANCA protilátek metodou nepřímé imunofluorescence (ANCA NIF). Teprve při pozitivitě ANCA NIF je vyšetřován samotný ANCA profil.
Autoprotilátky proti dekarboxylase kyseliny glutamové detail
Od března 2018 změna soupravy a referenčních mezí.
anti-GAD (GADA)    ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti desmosomům a bazální membráně epidermis detail
anti-desmosomy, anti-BM epidermis  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: vyšetřujeme v izotypu IgG
V případě pozitivity automaticky vzorek testujeme metodou nepřímé fluorescence na pozitivitu protilátek proti desmogleinu 1 a 3, které jsou specifické pro onemocnění pemphigus vulgaris, a proti antigenům BP180 a BP230, které jsou specifické pro bulózní pemfigoid.
autoprotilátky proti doméně trombospondinu typu I obsahující protein 7A detail
anti-THSD7A  ÚLBLD KIA sérum, plazma  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti dsDNA - CLIA detail
Anti-dsDNA CLIA  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 111 - 120 z 1266 záznamů
Stránka s výsledky: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21