Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 151 - 160 z 1266 záznamů
Stránka s výsledky: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Autoprotilátky proti zona pellucida detail
anti-zona pellucida  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoptické vyšetření detail
11.2.2019
  ÚP ÚP *A biolog. materiál odebraný při pitvě
 
 
Poznámka: indikuje ošetř.lékař

Hodnocení:
1. makroskop. vyšetření - kvalitativní a kvantitativní změny tkání,
2. mikroskop. vyšetření - kvantitativní a kvalitativní změny tkání
B12 aktivní (holotranskobalamin) detail
Aktiv B12  ÚLBLD CL sérum, plazma  zlatý, zelený Vacutainer 
Poznámka: Omezení frekvencí (dle Seznamu zdravotních výkonů) 1x týdně.
Neordinujte společně s vitamínem B12, protože kód výkonu pro pojišťovnu je stejný.  
Bakteriální přerůstání v tenkém střevě detail
zrušena k 31.12.2013
D-13Xyl  ÚLBLD CVL-LG vydechovaný vzduch  aluminium-plastový vak na vydechovaný vzduch 
Poznámka: po dohodě, 3x týdně
Bakteriální vaginóza (Real time PCR) detail
dočasně neprovádíme
BV ReTi  ÚLBLD SERO vaginální výtěr, moč  výtěr: speciální odběrová souprava (info v laboratoři: 224 96 8266)
moč: sterilní odběrová polypropylenová nádobka bez konzervačních látek 
Bakteriologické vyšetření biologického materiálu detail
aktualizace 03. 01.2019
  ÚLBLD M-BAKT *A Biologický materiál z horních a dolních cest dýchacích, likvor, krev, moč, materiál z gastrintestinálního traktu, urogynekologický materiál, punktát, výpotek, stěr z rány, hnis, materiál z oka, materiál z ucha, bioptický a pitevní materiál  Sterilní tampon na špejli ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese - MTS-002 (p. Forst)
Sterilní tampon na drátě ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese - MTS-004 (p. Forst)

Pro kultivaci Legionella sp. je nejvhodnější tekutý materiál z dolních cest dýchacích (BAL) - zkumavka sterilní 10 ml + šroubovací víčko - 502456 (pí Nováková)

Tekuté materiály, včetně močí: zkumavka sterilní 10 ml + šroubovací víčko - 502456 (pí Nováková), nádobka PP 30 ml se šroubovacím uzávěrem sterilni - BSC 1275 (pí Nováková, firma MUF-Pro)

Pro anaerobní kultivaci: jednorázová sterilní injekční stříkačka (5 ml) s nasazenou kombi zátkou - OZP (pí Nováková)

Pro hemokultivaci: nádobky systému BacT/ALERT - 259791 aerobní kultivace, kultivace hub a plísní; 259793 anaerobní kultivace; 259794 pediatrické aerobní kultivace; 259797 a 259760 kultivace mykobakterií (p. Forst)

Při podezření na Vibrio cholerae: nutné oznámit telefonicky na bakteriologickou laboratoř!
Sterilní tampon na špejli ve zkum... 
Poznámka: Z tekutých materiálů (kromě močí) se připravuje mikroskopický preparát, který je odečítán v den příjmu materiálu.
Uchovávat MOZK. MOK před transportem je nevhodné! Vyjímečně lze při - 20°C.

V případě požadavku na speciální kultivační vyšetření je z důvodu přípravy speciálních půd nutné požadavek oznámit mikrobiologické laboratoři PŘEDEM. Speciální kultivační vyšetření - Campylobacter sp., Gardnerella vaginalis, HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella), Helicobacter pylori, Legionella sp., Vibrio cholerae. Nutná prodloužená kultivace. Doporučujeme odebírat do transportních médií!!! Jedná se o velice choulostivé bakterie.

HEMOKULTURY: Na průvodní list je nutné uvádět čas a místo odběru krve (z CŽK, z perif. žíly, z portu, atd.)!!! ODBĚR: dospělí 8-10 ml, děti (do pediatrické hemokultivační lahvičky) 2-4 ml. Pokud není možný okamžitý transport do bakter.laboratoře - skladovat hemokultivační lahvičky při pokojové teplotě, další den transport do labor...
Bakteriologické vyšetření cizorodého materiálu detail
aktualizace 03.01.2019
  ÚLBLD M-BAKT *A vzorky zubní operatívy, cévní kanyly, močové katétry, dialyzát, použité bioprotézy, drény, elektrody, čočky   Sterilní zkumavka se šroubovacím víčkem
502456 (pí Nováková – OZP)
Katétry, kanyly a drény posílat ve zkumavce NASUCHO !!!!
 
Poznámka: Katétry, kanyly a drény posílat ve zkumavce NASUCHO!!!!
Barthův syndrom - analýza genu TAZ detail
27.3.2017
TAZ  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka:
Bartterův syndrom (gen CLCNKB) detail
19.10.2012
  ÚBLG LMD Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Materiál k vyšetření bude přijat pouze s vyplněným formulářem F-ÚBLG-51-002.
Bližší informace na telefonním čísle 22496 8162 (8152).
Barvení hematoxylin-eosin detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 151 - 160 z 1266 záznamů
Stránka s výsledky: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25