Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 61 - 70 z 1308 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Aminokyseliny a acylkarnitiny (tandemová hmotnostní spektrometrie MS/MS) detail
20.10.2022
  KPDPM B *A suchá krevní kapka  - odběr srážlivé kapilární krve  v případě novorozeneckého screeningu DMP 48 - 72 hod po narození - na screeningové kartičce.
- odběr venózní nesrážlivé nebo srážlivé krve v případě selektivního screeningu DMP
Filtrační papír typ 903 se 4 krevními skvrnami - ø1 cm.( plná nesrážlivá nebo srážlivá krev ).
Kruhy vyznačené na testovací kartičce musí být plně prosáknuty (viditelně z přední a zadní strany kartičky). Kartička nesmí být nasáknuta  plnou krví opakovaně.Před transportem nechat uschnout při pokojové teplotě (nesmí schnout nad zdrojem tepla) - vložit do sáčku  až po dokonalém usušení.
 
Poznámka: Kruhy vyznačené na testovací kartičce musí být plně prosáknuty (viditelně z přední a zadní strany kartičky). Kartička nesmí být nasáknuta opakovaně. Před transportem nechat uschnout při pokojové teplotě - nevkládat vlhké do sáčku.
Amiodaron detail
červen 2021
  ÚLBLD CVL-LB sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: 1x týdně, případně domluva s laboratoří
Amoniak detail
NH3  ÚLBLD CLS, LK POUZE PLNÁ KREV (Centrální laboratoř, LK)
 
fialový (K2EDTA) Vacutainer   
Poznámka: K odběru nelze použít fluorid, citrát, heparin!
Transport na tajícím ledu, ihned po odběru,
zkumavka musí být zcela naplněná krví, uzavřená.
Co nejrychleji doručit do laboratoře!
Amyláza celková detail
AMS  ÚLBLD CL, LK *A sérum, plazma, moč, sbíraná moč  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer, fialový (EDTA - výsledky jsou sníženy o 5 - 10%) 
Poznámka: Pozor na kontaminaci potem a slinami.
K odběru nelze použít oxalát, citrát.
Amyláza pankreatická   detail
p-AMS  ÚLBLD CL, CLS, LK *A sérum, plazma, moč, sbíraná moč  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer, fialový (EDTA) 
Poznámka: Pozor na kontaminaci potem a slinami.
Amyloidóza při mutaci fibrinogenu A - gen FGA (exon 5) detail
20.10.2022
  KPDPM G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Amyloidóza z depozice TTR - gen TTR (transthyretin) detail
20.10.2022
  KPDPM G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Analýza chromosomových odchylek metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH). detail
aktualizováno 23.6.2021
FISH  ÚLBLD CNC *A Fixovaná buněčná suspenze připravená z buněk periferní krve, kostní dřeně nebo nádorových buněk.  Periferní krev: Vacutainer zelený (Na-heparin)
Kostní dřeň/nádorová tkáň: sterilní plastová zkumavka se zátkou, roztokem PBS a heparinem (připravovaná v laboratoři, distribuce po domluvě) 
Poznámka: Buněčná suspenze
Analýza chromosomových odchylek metodou mnohobarevné FISH a mnohobarevného pruhování (mFISH/mBAND) detail
aktualizováno 23.6.2021
mFISH/mBAND  ÚLBLD CNC *A Fixovaná buněčná suspenze připravená z buněk periferní krve nebo kostní dřeně  Periferní krev: Vacutainer zelený (Na-heparin)
Kostní dřeň: sterilní plastová zkumavka se zátkou, roztokem PBS a heparinem (připravovaná v laboratoři, distribuce po domluvě) 
Poznámka: Buněčná suspenze
Vyšetření provádíme jen po předchozí domluvě
Analýza karyotypu konvenční cytogenetickou metodou detail
Aktualizováno 23.6.2021
  ÚLBLD CNC *A periferní krev, buňky kostní dřeně  Kostní dřeň: sterilní plastová zkumavka se zátkou, roztokem PBS a heparinem (připravovaná v laboratoři, distribuce po domluvě)
Periferní krev: zelená (Na-heparin) Vacutainer 
Poznámka: Sterilně odebraný vzorek v příslušné zkumavce ihned transportovat do laboratoře - nemrazit, nechladit.

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 61 - 70 z 1308 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16