Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 61 - 70 z 1293 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Amoniak detail
NH3  ÚLBLD CLS, LK POUZE PLNÁ KREV (Centrální laboratoř, LK)
 
fialový (K2EDTA) Vacutainer   
Poznámka: K odběru nelze použít fluorid, citrát, heparin!
Transport na tajícím ledu, ihned po odběru,
zkumavka musí být zcela naplněná krví, uzavřená.
Co nejrychleji doručit do laboratoře!
Amyláza celková detail
AMS  ÚLBLD CL, LK *A sérum, plazma, moč, sbíraná moč  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer, fialový (EDTA - výsledky jsou sníženy o 5 - 10%) 
Poznámka: Pozor na kontaminaci potem a slinami.
K odběru nelze použít oxalát, citrát.
Amyláza pankreatická   detail
p-AMS  ÚLBLD CL, CLS, LK *A sérum, plazma, moč, sbíraná moč  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer, fialový (EDTA) 
Poznámka: Pozor na kontaminaci potem a slinami.
Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza (GSD IV) detail
  KPDPM B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Amyloidóza při mutaci fibrinogenu A - gen FGA (exon 5) detail
  KPDPM G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Amyloidóza z depozice Apo A1 - gen APOA1 detail
  KPDPM G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Amyloidóza z depozice TTR - gen TTR (transthyretin) detail
  KPDPM G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Analýza chromosomových odchylek metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH). detail
aktualizováno 23.6.2021
FISH  ÚLBLD CNC *A Fixovaná buněčná suspenze připravená z buněk periferní krve, kostní dřeně nebo nádorových buněk.  Periferní krev: Vacutainer zelený (Na-heparin)
Kostní dřeň/nádorová tkáň: sterilní plastová zkumavka se zátkou, roztokem PBS a heparinem (připravovaná v laboratoři, distribuce po domluvě) 
Poznámka: Buněčná suspenze
Analýza chromosomových odchylek metodou mnohobarevné FISH a mnohobarevného pruhování (mFISH/mBAND) detail
aktualizováno 23.6.2021
mFISH/mBAND  ÚLBLD CNC *A Fixovaná buněčná suspenze připravená z buněk periferní krve nebo kostní dřeně  Periferní krev: Vacutainer zelený (Na-heparin)
Kostní dřeň: sterilní plastová zkumavka se zátkou, roztokem PBS a heparinem (připravovaná v laboratoři, distribuce po domluvě) 
Poznámka: Buněčná suspenze
Vyšetření provádíme jen po předchozí domluvě
Analýza karyotypu konvenční cytogenetickou metodou detail
Aktualizováno 23.6.2021
  ÚLBLD CNC *A periferní krev, buňky kostní dřeně  Kostní dřeň: sterilní plastová zkumavka se zátkou, roztokem PBS a heparinem (připravovaná v laboratoři, distribuce po domluvě)
Periferní krev: zelená (Na-heparin) Vacutainer 
Poznámka: Sterilně odebraný vzorek v příslušné zkumavce ihned transportovat do laboratoře - nemrazit, nechladit.

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 61 - 70 z 1293 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16