Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 11 - 20 z 1273 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
5 - Aminolevulová kyselina - moč detail
ALA  KPL TXL moč 25 ml  1 po 30 ml na moč 
Poznámka: Indikátor: 5-Aminolevulová kyselina, doporučené stanovení při podezření na intoxikaci olovem, indikátor reversibilních biochemických pochodů při intoxikaci olovem
Do druhého dne skladovat při teplotě 2 - 8°C
7-dehydrocholesterol detail
28.2.2020
7 - DCH  KPDPM LPSMP-B sérum 1 ml
plodová voda 1 ml 
plastová zkumavka na jedno použití 
Acetyl-CoA:alfa-D-glukosaminid N-acetyltransferáza
(m. Sanfilippo C, mukopolysacharidóza IIIC)
detail
  KPDPM E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Acidobasická regulace - parametry detail
ABR  ÚLBLD CLS *A, GP, STR, KDDLB plná krev  -  arterie, arterializovaná kapilární krev, véna, plicnice  stříkačka nebo plastová kapilára (100 nebo 140(110)µl) s vysušeným Li-heparinem
(např. Radiometer, Webers, BD)

doporučené koncentrace suchého heparinu (Radiometer):
stříkačka (kapilára): 50 - 100 IU/ml krve,
pro měření Na, K, Cl a zejména ioniz.Ca použít "elektrolyticky vyvážený" heparin Li(např. Radiometer, Webers, BD) 
Poznámka: Transport ihned, v uzavřené stříkačce (kapiláře), bez vzduchových bublin, při t +2 až +6 °C,
krev ihned po odběru promíchat s heparinem (kapilára drátkem pomocí magnetu).
Gyn-Por.lab. stanovuje společně s parametry ABR také Na, K, Cl, ioniz.Ca, glukózu, laktát, bilirubin,  Hemoglobin a jeho frakce (oxyHb, deoxyHb, karbonylHb methemoglobin, fetální Hb) z jednoho odběru (kapilára minimálně 110 µl) - příjem materiálu do Gyn-por. laboratoře ve všední dny 7:00 až 15:15, víkendy a svátky 7:00 až 13:45.
ACTH (adrenokortikotropinová) rezistence, gen MC2R detail
27.3.2017
MC2R  KPDPM LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
ACTH (adrenokortikotropinová) rezistence, gen MRAP detail
27.3.2017
MRAP  KPDPM LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
ACTH (Adrenokortikotropní hormon) detail
ACTH  ÚLBLD LEM plazma  Plastová zkumavka s fialovou zátkou - Vacutainer (EDTA), 4 ml. 
Poznámka: K odběru použít pouze plastovou zkumavku, protože ACTH se váže na sklo!
Odběr 5ml krve do plastové zkumavky s EDTA - viz typ zkumavky. Zkumavku s odebranou plnou krví je nutné ihned po odběru důkladně obložit ledovou tříští nebo ledem a co nejrychleji dopravit do laboratoře LEM v budově III.int.kliniky.
Plná krev nesmí zmrznout, proto neobkládat suchým ledem !!

Pro vzdálená pracoviště:
Zkumavky je nutné po odběru obložit ledem a co nejrychleji dopravit do nejbližší laboratoře.
V laboratoři je zapotřebí zkumavky zcentrifugovat při 4°C, odebrat plazmu do plastové zkumavky a okamžitě zmrazit obložením suchým ledem.
Zmrazené vzorky plazmy v suchém ledu dopravit do laboratoře III. interní kliniky.  


Adeninfosforibosyltransferáza detail
  KPDPM B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Adenomatózní polypóza tlustého střeva - metodou MPS detail
18.02.2020
FAP, AFAP  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Doporučení: k zasílanému materiálu k vyšetření přiložit vyplněný formulář č. F-ÚBLG-51-001 (shrnuje indikační kritéria)
Prenatální vyšetření po předchozí dohodě
Bližší informace na telefonu č.22496 8152, 8162
Adenosindeamináza detail
  KPDPM B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: po dohodě

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 11 - 20 z 1273 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11