Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 201 - 210 z 1328 záznamů
Stránka s výsledky: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Candida spp. - stanovení antigenu (mannan) detail
revize 09 / 2023
  ÚLBLD SERO *A sérum, BAL, likvor  sérum: červený, zlatý Vacutainer
BAL,likvor: sterilní zkumavka bez aditiv 
Carneyho triáda, syndrom Carneyho a Stratakisové (geny SDH) detail
19. 9. 2023
  ÚBLG LMD Plná krev, příp. jiný biologický materiál k izolaci DNA; izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu; případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Bližší informace na tel. 22496 8164 (8152)
CDKL5-vázaná onemocnění, atypický Rettův syndrom, gen CDKL5 detail
24.8.2022
CDKL5  KPDPM LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: Po domluvě lze doplnit analýzu MLPA (detekce rozsáhlých delecí a duplikací).
Celková bílkovina detail
20.4.2013
CB  ÚLBLD CL *A, CLS sérum, plazma, moč, likvor  sérum, plazma: zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer
moč: plastová nádoba bez konzervačních přísad
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Ve srovnání se stanovením v séru jsou plazmatické hodnoty koncentrace vyšší o hodnoty koncentrace   fibrinogenu (cca o 2,5 g/l u dárců, 3,6 g/l u nehospitalizovaných pacientů a mohou být i vyšší u pacientů v zánětu v závislosti na intenzitě).  
Celková bílkovina (protein) detail
20.10.2022
  KPDPM B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Celkový homocystein bazální a po zátěži detail
aktualizace 10.8.2011
Hcy  ÚLBLD CL, CVL-LIP EDTA plazma, transport v ledu nebo sérum (krev odebrána do speciální zkumavky k tomu určené)  fialový(K2EDTA) 3 ml Vacutainer nebo speciální zkumavka Sarstedt  
Poznámka: Krev okamžitě po odběru ochladit na 4°C (ledová tříšť).Pokud je krev řádně ochlazena a skladována na ledu, stabilita až 6 hodin.
Cerebrální deficit folátů - gen FOLR1 detail
20.10.2022
  KPDPM G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Ceruloplasmin detail
CER  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Oddělit sérum od buněk do 2 hodin.
Cirkulující antikoagulans detail
31.8.2023
CA  ÚLBLD Hem K, Hem K-FP plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: Pro vyšetření je potřeba 1,3 ml plasmy, proto je potřeba odebrat alespoň 2 zkumavky o objemu 5 ml!
Vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Cirkulující imunokomplexy detail
revize 09/2023
CIK  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Provádíme současně stanovení CIK PEG a CIK vazbou na C1Q

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 201 - 210 z 1328 záznamů
Stránka s výsledky: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30