Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 201 - 210 z 1308 záznamů
Stránka s výsledky: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Celková bílkovina (protein) detail
20.10.2022
  KPDPM B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Celkový homocystein bazální a po zátěži detail
aktualizace 10.8.2011
Hcy  ÚLBLD CL, CVL-LIP EDTA plazma, transport v ledu nebo sérum (krev odebrána do speciální zkumavky k tomu určené)  fialový(K2EDTA) 3 ml Vacutainer nebo speciální zkumavka Sarstedt  
Poznámka: Krev okamžitě po odběru ochladit na 4°C (ledová tříšť).Pokud je krev řádně ochlazena a skladována na ledu, stabilita až 6 hodin.
Cerebrální deficit folátů - gen FOLR1 detail
20.10.2022
  KPDPM G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Ceruloplasmin detail
CER  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Oddělit sérum od buněk do 2 hodin.
Cirkulující antikoagulans detail
25.10.2022
CA  ÚLBLD Hem K, Hem K-FP plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: Pro vyšetření je potřeba 1,3 ml plasmy, proto je potřeba odebrat alespoň 2 zkumavky o objemu 5 ml!
Vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Cirkulující imunokomplexy detail
revize 2022
CIK  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Provádíme současně stanovení CIK PEG a CIK vazbou na C1Q
Citrátsyntáza detail
27.10.2022
  KPDPM LPSMP-B nesrážlivá krev (7 ml)
sval (minimálně 100 mg)
kožní fibroblasty 
fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Citráty - odpad detail
dU-citrát  ÚLBLD CL moč  plastová zkumavka 
Poznámka: Sbíráme moč 24 hod. do sběrné nádoby a uchováváme v lednici. Do laboratoře vzorek cca 20 ml a přesný objem moče za 24 hodin. Dodat co nejdříve do laboratoře. Nutno uvést výšku a váhu pacienta.
Clearance kreatininu korigovaná, nekorigovaná - výpočet detail
GF  ÚLBLD CL, CLS, LK sérum, palazma, sbíraná moč  sérum: zelený (Li-heparin), zlatý Vacutainer
moč: běžná zkumavka  
Poznámka: 24 hodinová moč nebo 12 hodinová moč, změřit objem a do laboratoře poslat max. 10 ml vzorku

1) Přepočíst objem na ml/s

2) Výpočet GF korig.:
(objem x U_kratinin x 1,73)/S_kreatinin/povrch těla

3) Výpočet nekorigované:
(objem x U_kreatinin x 1000)/S_kteatinin

3) Tubulární resorbce:
(GF (ml/s)- objem (ml/s))/GF (ml/s)  

Clearence kreatininu odhadnutá (vypočtená) z kreatininemie:

Výpočet dle Cockrofta (dospělí):
((140-věk) x váha)/(48,9 x S-kreatinin)     pro ženy výsledek násobit 0,85
(Již se nedoporučuje používat)

eGFR (MDRD)
515,3832 x kreatinin (serum)^-1,154 x věk^-0,203 x 0,742 (pro ženy)

eGFR CKD-EPI 2009
Odhad GF pomocí rovnic MDRD a CKD-EPI není vhodný používat u dětí a těhotných žen

Odhad GF u dětí:
Výpočet dle Schwartze - nová rovnice \\\\\\\\\\\\\\\"bedside\\\\\\\\\\\\\\\" 2009(pouze pro standardizované stanovení kreatininu):
(výška(cm)/S-krea enzymat) x 0,605

CKD-EPI

Různé úpravy CKD EPI pro bílou populaci (výsledky v ml/s/1,73m...
Clostridioides difficile- Antigen a toxiny A/B detail
aktualizace 20.01.2022
  ÚLBLD M-BAKT *A Stolice  sterilní zkumavka 10 ml + šroubovací víčko - 502456   (pí Nováková)
sterilní nádobka PP 30 ml + šroubovací víčko - BSC 1275 (pí Nováková, firma MUF-Pro) 
Poznámka: Nutné odebrat stolici velikosti lískového oříšku na sucho nebo tekutou stolici.
Stěr na tampónu nelze zpracovat !!!
Klinické pracoviště musí požadované vyšetření uvést na průvodním listu !!!
Transportovat při pokojové teplotě. Skladování nevhodné.

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 201 - 210 z 1308 záznamů
Stránka s výsledky: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30