Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 161 - 170 z 1345 záznamů
Stránka s výsledky: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Bakteriologické vyšetření biologického materiálu detail
aktualizace 20.01.2024
  ÚLBLD M-BAKT *A Biologický materiál z horních a dolních cest dýchacích, likvor, krev, moč, materiál z gastrintestinálního traktu, urogynekologický materiál, punktát, výpotek, stěr z rány, hnis, materiál z oka, materiál z ucha, bioptický a pitevní materiál  Sterilní tampon na špejli ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese - MTS-002 (p. Forst)
Sterilní tampon na drátě ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese - MTS-004 (p. Forst)

Pro kultivaci Legionella sp. je nejvhodnější tekutý materiál z dolních cest dýchacích (BAL) - zkumavka sterilní 10 ml + šroubovací víčko - 502456 (pí Nováková)

Tekuté materiály (moč, BAL, výpotek,atd.): zkumavka sterilní 10 ml + šroubovací víčko - 502456 (pí Nováková),
spůta- nádobka PP 30 ml se šroubovacím uzávěrem sterilni - BSC 1275 (pí Nováková, firma MUF-Pro)

Pro anaerobní kultivaci: jednorázová sterilní injekční stříkačka (5 ml) s nasazenou kombi zátkou - OZP (pí Nováková)

Pro hemokultivaci: nádobky systému BacT/ALERT - 259791 aerobní kultivace, kultivace hub a plísní; 259793 anaerobní kultivace; 259794 pediatrické aerobní kultivace; 259797 a 259760 kultivace mykobakterií (p. Forst)

Při podezření na Vibrio cholerae: nutné oznámit telefonicky na bakteriologickou laboratoř!
Sterilní tam... 
Poznámka: Z tekutých materiálů (kromě močí) se připravuje mikroskopický preparát, který je odečítán v den příjmu materiálu.
Uchovávat MOZK. MOK před transportem je nevhodné! Vyjímečně lze při - 20°C.

V případě požadavku na speciální kultivační vyšetření je z důvodu přípravy speciálních půd nutné požadavek oznámit mikrobiologické laboratoři PŘEDEM. Speciální kultivační vyšetření - Campylobacter sp., Gardnerella vaginalis, HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella), Helicobacter pylori, Legionella sp., Vibrio cholerae. Nutná prodloužená kultivace. Doporučujeme odebírat do transportních médií!!! Jedná se o velice choulostivé bakterie.

HEMOKULTURY: Na průvodní list je nutné uvádět čas a místo odběru krve (z CŽK, z perif. žíly, z portu, atd.)!!! ODBĚR: dospělí 8-10 ml, děti (do pediatrické hemokultivační lahvičky) 2-4 ml. Pokud není možný okamžitý transport do bakter.laboratoře - skladovat hemokultivační lahvičky při pokojové teplotě, další den transport do labor...
Bakteriologické vyšetření cizorodého materiálu detail
aktualizace 20.01.2024
  ÚLBLD M-BAKT *A vzorky zubní operatívy, cévní kanyly, močové katétry, dialyzát, použité bioprotézy, drény, elektrody, čočky   Sterilní zkumavka se šroubovacím víčkem
502456 (pí Nováková – OZP)
Katétry, kanyly a drény posílat ve zkumavce NASUCHO !!!!
 
Poznámka: Katétry, kanyly a drény posílat ve zkumavce NASUCHO!!!!
Barthův syndrom, gen TAZ detail
31.1.2024
TAZ  KPDPM LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 1x3 ml nebo 1x7 ml 
Bartterův syndrom a Gitelmanův syndrom (tubulopatie) detail
20.9.2023
  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný biologický materiál k izolaci DNA; izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu, případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Bližší informace na telefonním čísle 22496 8164 (8152).
Barvení hematoxylin-eosin detail
09.05.2024 - Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Barvení na Fe detail
19.10.2022 V současné době se neprovádí
bar.Fe  ÚLBLD Hem FP kostní dřeň  nátěr kostní dřeně na skle 
Bazofily  / BA / % detail
08.09.2023
BA %  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Bazofily  / BA / abs. detail
08.09.2023
BA abs.  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Beckwith-Wiedemann syndrom / Russell-Silver syndrom detail
19.9.2023
BWS / RSS  ÚBLG LMD plná krev, bukální stěr, gDNA  s EDTA 
Poznámka: Příčinou B-W syndromu mohou být i mutace genu KCNQ1 a příčinou S-R syndromu mutace genů CDKN1C, HMGA2, IGF2, PLAG1.
Vyšetřované geny: CDKN1C, IGF2, PLAG1
Benzen - moč detail
Aktualizace 1.2.2023
  KPL TXL moč 25 ml  1 po 30 ml na moč 
Poznámka: Po dohodě
Indikátor expozice benzenu: Fenol
Odběr ihned po směně, do druhého dne skladovat  při teplotě 2 - 8°C

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 161 - 170 z 1345 záznamů
Stránka s výsledky: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26