Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 231 - 240 z 1328 záznamů
Stránka s výsledky: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
cytochrom P450 2D6 detail
CYP2D6  FU FGL plná krev, nesrážlivá   růžový (K3EDTA) Vacutainer  
cytochrom P450 CYP3A4 detail
  FU FGL plná krev    
Cytokeratinový fragment 21-1 detail
CYFRA 21-1  ÚLBLD CL *A sérum, plazma  zlatý, zelený(Li-,Na-heparin), fialový(K3EDTA) Vacutainer 
Cytologické vyšetření kostní dřeně detail
  IINT INT kostní dřeň  nátěry na sklíčku 
Cytologické vyšetření likvoru detail
revize 9.1.2023
  ÚLBLD CL *A likvor  sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Likvor nesmí být transportován potrubní poštou !!! Nutno přinést osobně k příjmovému okénku a předat pracovníkovi laboratoře proti podpisu.
Cytologické vyšetření mozkomíšního moku detail
12.5.2023
  ÚP ÚP *A Tělní tekutina získaná punkcí zpracovávána v režimu STATIM.  Sterilní odběrový materiál, např. zkumavka bez protisrážlivých aditiv. 
Poznámka: NUTNO dodat ihned po odběru, netřepat, nemíchat.
Hodnocení:makro-množství a vzhled
mikro-nenádorové procesy, nádorové procesy, etiol. agens
Cytologické vyšetření sputa detail
12.5.2023
  ÚP ÚP *A Sputum získané expirací   
Poznámka: Po odběru uchovávat při teplotě 4-8C
Hodnocení: mikro-etiol. agens, nenádorové procesy, nádorové procesy
Cytologické vyšetření sputa detail
16.12.2011
  TRN TRN sputum  sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: po odběru uchovávat při teplotě 4-6°C, pokud možno, dodat ihned
Cytologické vyšetření tělních tekutin detail
12.5.2023
  ÚP ÚP *A Tělní tekutina získaná punkcí nebo výplachem   
Poznámka: Hodnocení: makro - množství a vzhled
mikro: nenádorové procesy, nádorové procesy, etiol. agens
Cytologické vyšetření tělních tekutin detail
19.09.2012
  TRN TRN tělní tekutina získaná punkcí nebo výplachem  sterilní zkumavka s citrátem sodným (světle modrý Vacutainer na APTT, INR)  
Poznámka: pokud není možno dodat ihned, uchovávat při 4-6 °C

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 231 - 240 z 1328 záznamů
Stránka s výsledky: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33