Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 241 - 250 z 1343 záznamů
Stránka s výsledky: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Cytologické vyšetření kostní dřeně detail
  IINT INT kostní dřeň  nátěry na sklíčku 
Cytologické vyšetření likvoru detail
revize 9.1.2023
  ÚLBLD CL *A likvor  sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Likvor nesmí být transportován potrubní poštou !!! Nutno přinést osobně k příjmovému okénku a předat pracovníkovi laboratoře proti podpisu.
Cytologické vyšetření mozkomíšního moku detail
22.4.2024
  ÚP ÚP *A Tělní tekutina získaná punkcí zpracovávána v režimu STATIM.  Sterilní odběrový materiál, např. zkumavka bez protisrážlivých aditiv. 
Poznámka: NUTNO dodat ihned po odběru, netřepat, nemíchat.
Volat do laboratoře-l.8625
Hodnocení:makro-množství a vzhled
mikro-nenádorové procesy, nádorové procesy, etiol. agens
Cytologické vyšetření sputa detail
22.4.2024
  ÚP ÚP *A Sputum získané expirací   
Poznámka: Po odběru uchovávat při teplotě 4-8C
Hodnocení: mikro-etiol. agens, nenádorové procesy, nádorové procesy
Cytologické vyšetření sputa detail
16.12.2011
  TRN TRN sputum  sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: po odběru uchovávat při teplotě 4-6°C, pokud možno, dodat ihned
Cytologické vyšetření tělních tekutin detail
22.4.2024
  ÚP ÚP *A Tělní tekutina získaná punkcí nebo výplachem   
Poznámka: Hodnocení: makro - množství a vzhled
mikro: nenádorové procesy, nádorové procesy, etiol. agens
Cytologické vyšetření tělních tekutin detail
19.09.2012
  TRN TRN tělní tekutina získaná punkcí nebo výplachem  sterilní zkumavka s citrátem sodným (světle modrý Vacutainer na APTT, INR)  
Poznámka: pokud není možno dodat ihned, uchovávat při 4-6 °C
Cytologie výpotků detail
  IINT INT punktát výpotku  zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Nutno dodat klinické informace.
Cytomegalovirus - DNA (Real Time PCR) detail
revize  09 / 2023
CMV  ÚLBLD SERO plná krev, plazma (EDTA) - 1 ml  
moč - 10 ml, likvor, sputum, BAL
jiný typ materiálu po domluvě s pracovištěm 
plná krev: fialový Vacutainer (EDTA)
moč, likvor, BAL aj.: sterilní nádobka 
Poznámka: Nelze použít vzorky s heparinem.
Cytomegalovirus - IgG avidita detail
revize 09 / 2023
CMV  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Poznámka: Stanovení provádíme automaticky při současné pozitivitě protilátek CMV IgG a CMV IgM (s přihlédnutím k dosavadním anamnestickým výsledkům).

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 241 - 250 z 1343 záznamů
Stránka s výsledky: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34