Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 221 - 230 z 1308 záznamů
Stránka s výsledky: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Cytogenetické vyšetření karyotypu plodu z choriových klků detail
20.9.2022
CVS - karyotyp  ÚBLG Cytogenet. *A choriové klky (20 mg)  sterilní zkumavka s heparinem a fyziologickým roztokem - cca 2 ml (popř. heparinem a kultivačním médiem)  
Poznámka: po předchozí dohodě s laboratoří, okamžité dodání vzorku do laboratoře, transport v termoobalu
Cytogenetické vyšetření karyotypu plodu z plodové vody detail
20.9.2022
AMC - karyotyp  ÚBLG Cytogenet. *A plodová voda (min. 20 ml)  sterilní zkumavka (10 ml, Vacutainer)  
Poznámka: Okamžité dodání vzorku do laboratoře, transport v termoobalu.
Cytogenetické vyšetření karyotypu z periferní krve detail
20.9.2022
PK - karyotyp  ÚBLG Cytogenet. *A periferní (venózní) krev (2–5 ml venózní krve, malé děti minimálně 1 ml)   sterilní zkumavka heparinizovaná (zelené víčko – Vacutainer, oranžové víčko - Sarstedt) nebo heparinizovaná stříkačka      
Cytogenetické vyšetření karyotypu z tkáně potracených plodů detail
20.9.2022
  ÚBLG Cytogenet. *A tkáň potraceného plodu (malý kousek, cca 0,5–1 cm3)   sterilní zkumavka s fyziologickým roztokem  
Poznámka: po předchozí dohodě s laboratoří, okamžitý transport a dodání vzorku
Cytogenetické vyšetření získaných chromosomových aberací z periferní krve detail
20.9.2022
ZCHA  ÚBLG Cytogenet. periferní krev  sterilní zkumavka heparinizovaná (zelené víčko – Vacutainer, oranžové víčko - Sarstedt) nebo heparinizovaná stříkačka      
Poznámka: po domluvě s laboratoří, odběr a dodání vzorku pouze pondělí až středa!!
Cytochrom c oxidáza (komplex IV) detail
27.10.2022
COX  KPDPM LPSMP-B nesrážlivá krev (9 ml)
sval (minimálně 100 mg)
kožní fibroblasty 
světle modrý (Na-Citrát) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
cytochrom P450 2D6 detail
CYP2D6  FU FGL plná krev, nesrážlivá   růžový (K3EDTA) Vacutainer  
cytochrom P450 CYP3A4 detail
  FU FGL plná krev    
Cytokeratinový fragment 21-1 detail
CYFRA 21-1  ÚLBLD CL *A sérum, plazma  zlatý, zelený(Li-,Na-heparin), fialový(K3EDTA) Vacutainer 
Cytologické vyšetření kostní dřeně detail
  IINT INT kostní dřeň  nátěry na sklíčku 

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 221 - 230 z 1308 záznamů
Stránka s výsledky: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32